Ek Hi Kalakaar

Vidushi Ashwini Bhide Deshpande

In this edition of Ek Hi Kalakaar listen to the spellbinding gayaki of Vidushi Ashwini Bhide Deshpane of Jaipur Atrauli gharana.

1:05:40
RJ: Geeta

Vidushi Ashwini Bhide Deshpande

In this edition of Ek Hi Kalakaar listen to the spellbinding gayaki of Vidushi Ashwini Bhide Deshpane of Jaipur Atrauli gharana.

Songs in this Program