Ek Hi Kalakaar

Vidushi Ashwini Bhide Deshpande

This week in Ek Hi Kalakaar we bring a life-sketch and music of Vidushi Ashwini Bhide Deshpande of Jaipur Atrauli Gharana.

1:05:31
RJ: Geeta

Vidushi Ashwini Bhide Deshpande

This week in Ek Hi Kalakaar we bring a life-sketch and music of Vidushi Ashwini Bhide Deshpande of Jaipur Atrauli Gharana.
The ragas she is presenting are Bihag, Nayaki Kanada, Bhinn Shadaj and a Bhajan.

Songs in this Program