Raga Darpana

Raga Maru Bihag

This week in Raga Darpana we focus on raga Maru Bihag. Listen to the interpretation of raga Maru Bihag by different maestros.

1:21:26
RJ: Shrinkhla

Raga Maru Bihag

This week in Raga Darpana we focus on raga Maru Bihag. Listen to the interpretation of raga Maru Bihag by different maestros.

Songs in this Program