Raga Darpana

Raga Lalita Gauri

This week's Raga Darpana is on the evening melody - Lalita Gauri.

Listen to bandishes by Vidushi Kesarbai Kerkar, Pt Bhimsen Joshi and Vidushi Manjiri Asanare.

1:43:36
RJ: Shrinkhla

Raga Lalita Gauri

This week's Raga Darpana is on the evening melody - Lalita Gauri.

Listen to bandishes by Vidushi Kesarbai Kerkar, Pt Bhimsen Joshi and Vidushi Manjiri Asanare.

Songs in this Program