Bhakti Sagar

Bhakti Sagar

Listen to devotional compositions by Pt Bhimsen Joshi, Pt Kumar Gandharva, Pt Satyasheel Deshpande, Pt Ganpati Bhat, Pt Ninad Shukla, Vidushi Kalyani Bondre, Dr Abha and Dr Vibha Chaurasia.

1:15:34
RJ: Geeta

Bhakti Sagar

Listen to devotional compositions by Pt Bhimsen Joshi, Pt Kumar Gandharva, Pt Satyasheel Deshpande, Pt Ganpati Bhat, Pt Ninad Shukla, Vidushi Kalyani Bondre, Dr Abha and Dr Vibha Chaurasia.

Songs in this Program