Prabhakar Karekar

Samarpan: 60th Birthday Celebration

Pandit Prabhakar Karekar presents ragas Bairagi , Madhuvanti , Malkauns , Sohini and Bhairavi

He is accompanied by Rohidas Parab on the tabla and Vishwanath Kanhere on the harmonium

1:11:34

Samarpan: 60th Birthday Celebration

Pandit Prabhakar Karekar presents ragas Bairagi , Madhuvanti , Malkauns , Sohini and Bhairavi

He is accompanied by Rohidas Parab on the tabla and Vishwanath Kanhere on the harmonium

Songs in this Program