K G Ginde

play
Raga & Samay - Lecture Dem by Pt K G Ginde

Raga & Samay - A Lecture Demonstration by Pandit K G Ginde

1:18:45

play
Live at the KUFA Gallery - London

Ashwini Bhide Deshpande presents the morning ragas Ahir Bhairav & Jaunpuri and a Kabir bhajan

1:15:06

K G Ginde

play
Shree & Gauri Ang Ragas - Lecture Dem by Pt K G Ginde

Shree & Gauri Ang Ragas - • Shree • Triveni • Gauri (Shudh Ma) • Gauri (Teevra Ma) • Gauri (Kalingda Ang) • Gauri (with two Ma - Kapar Gauri) • Maligaura (Cheta Gauri)

2:34:39

S C R Bhat

play
Acharya S C R Bhat

Acharya S C R Bhat presents Ragas Shree & Khat

1:14:09

Shiv Kumar Sharma

play
Classical Santoor - Pt.Shiv Kumar Sharma

Raga Kiravani

1:05:17

Ashwini Bhide - Deshpande

play
Hindustani Classical - Ashwini Bhide - Deshpande Vol 2

Ragas Madhuwanti , Jog , Jhinjhoti & Nayaki Kanada

1:13:22

K G Ginde

play
Marwa Ang Ragas - Lecture Dem by Pt K G Ginde

Marwa Ang Ragas - • Marwa • Puriya • Sohni • Lalit • Bhatiyar • Bhankar • Bibhas

2:36:00

Jitendra Abhisheki

play
Classical Vocal - Jitendra Abhisheki II

Raga Anand Bhairav

1:03:41

Shruti Sadolikar

play
Ragas Marwa & Raga Hamsakankini

Shruti Sadolikar presents raga Marwa and Hamsakankini followed by a thumri in raga Ghara

1:18:10

Amita Pavgi Gokhale

play
Amita Pavgi Gokhale - Vocal

Smt. Amita Pavgi Gokhale presents Ragas Lalat (Komal Dhaivat) , Kedar and a Bhairavi Thumri

1:17:31

K G Ginde

play
In Concert - Pandit K G Ginde Part 1

Pandit K G Ginde in Concert - Ragas Lalit and Shukla Bilawal

1:18:17

Balasaheb Poonchwale

play
Balasaheb Poonchwale - Vocal

Pandit Balasaheb Poonchwale - Vocal - Ragas Devranjani , Kalingda , Shankara and Bhairavi

1:13:57