Zunain Halim Khan

play
Zunain Halim Khan - Sitar

Zunain Halim Khan presents ragas Kalpana , Madhyami and a Sufiyana Rang

0:56:38

K G Ginde

play
Shree & Gauri Ang Ragas - Lecture Dem by Pt K G Ginde

Shree & Gauri Ang Ragas - • Shree • Triveni • Gauri (Shudh Ma) • Gauri (Teevra Ma) • Gauri (Kalingda Ang) • Gauri (with two Ma - Kapar Gauri) • Maligaura (Cheta Gauri)

2:34:39

Milind Raikar

play
Dawn to Dusk Milind Raikar Violin

Milind Raikar presents ragas Bairagi and Puriya Kalyan

1:17:38

Appa Jalgaonkar

play
Classical Vocal - Appa Jalgaonkar

Ragas Yaman Kalyan & Jogkauns

0:57:46

Shounak Abhisheki

play
Classical Vocal - Shounak Abhisheki I

Ragas Harikauns & Shankara

0:47:35

Vasantrao Deshpande

play
Dr Vasantrao Deshpande - Vocal

Dr. Vasantrao Deshpande presents Ragas Nand,& Rageshri

1:18:48

K G Ginde

play
Soulful Unison - Dhamar Pt K G Ginde & Pt. S C R Bhat

Pandit S C R Bhat & Pandit K G Ginde present Jaunpuri Dhamar and Puriya Dhanashree Dhamar

1:10:15

Basavi Mukherji

play
Basavi Mukherji - Vocal

Basavi Mukherji presents Ragas Bhatiyar , Multani , Durga & Sindhura

1:14:18

Firoz Dastur

play
Pt Firoz Dastur - Vocal I

Pundit Firoz Dastur,presents raga Yaman and Kalavati

1:10:05

Kaushalya Manjeshwar

play
Kaushalya Manjeshwar - Vocal

Kaushalya Manjeshwar presents Prakar of Savani Nat and Kaushi Kanada

1:19:24

Chidanand Nagarkar

play
Pt Chidanand Nagarkar - Vol 6

Pt. Chidanand Nagarkar presents ragas Nayaki Kanada , Kaushi Kanada and Abhogi

1:19:21

Ajay Pohankar

play
Birha: Separation

A selection of soulful thumris by Pt. Ajay Pohankar and Swati Natekar

1:14:50