D V Paluskar

play
Pt D V Paluskar - Vocal IV

Pandit D V Paluskar presents Jaijaiwanti, Nayaki Kanada and Sur Malhar

1:13:11

Pradeep Natekar

play
Swarmagna - Pt Pradeep Natekar

Pt. Pradeep Natekar presents ragas Nat Bihag & Kausi Kanada , accompanied by Shri. Heramb Jogalekar on the Tabla and Shri. Madhusudan Lele on the Harmonium

1:10:40

K G Ginde

play
Raga Bhairavi - Lecture Dem by Pt K G Ginde

Raga Bhairavi - a Lecture Demonstration by Pandit K G Ginde

1:18:22

K G Ginde

play
Pt K G Ginde & Pt S C R Bhat - Khayal

Pandit S C R Bhat & Pandit K G Ginde present Ragas Rajani Kalyan , Deepak and Bahar

1:12:00

Malini Rajurkar

play
Classical Vocal - Malini Rajurkar IV

Ragas Sohoni & Adana

1:00:36

Rashid Khan

play
The Song of Shiva

Ustad Rashid Khan raga Bhairav and Deshkar

1:16:45

Meghana Kulkarni

play
Meghana Kulkarni - Vocal II

Meghana Kulkarni presents khayals in ragas Maru Bihag & Puriya Dhanashri , accompanied by Keshav Joshi on the tabla and Sameer Havaldar on the harmonium

1:13:28

Prabhakar Karekar

play
Samarpan: 60th Birthday Celebration

Pandit Prabhakar Karekar presents ragas Bairagi , Madhuvanti , Malkauns , Sohini and Bhairavi

1:11:34

Bismillah Khan

play
Live at the Queen Elizabeth Hall

Ustad Bismillah Khan presents ragas Puriya , a thumri in raga Khamaj & a dhun in raga Shivaranjani and a Banarasi Dhun.

1:17:52

K G Ginde

play
Ustad Faiyaz Khan & Agra Gharana - Lecture Dem by Pt K G Ginde

Ustad Faiyaz Khan & Agra Gharana - A Lecture Demonstration by Pandit K G Ginde

1:03:34

Amjad Ali Khan

play
Classical - Ustad Amjad Ali Khan I

Raga Malkauns

1:05:45

K G Ginde

play
Shree & Gauri Ang Ragas - Lecture Dem by Pt K G Ginde

Shree & Gauri Ang Ragas - • Shree • Triveni • Gauri (Shudh Ma) • Gauri (Teevra Ma) • Gauri (Kalingda Ang) • Gauri (with two Ma - Kapar Gauri) • Maligaura (Cheta Gauri)

2:34:39