K G Ginde

play
Raga & Samay - Lecture Dem by Pt K G Ginde

Raga & Samay - A Lecture Demonstration by Pandit K G Ginde

1:18:45

K G Ginde

play
Soulful Unison - Dhamar Pt K G Ginde & Pt. S C R Bhat

Pandit S C R Bhat & Pandit K G Ginde present Jaunpuri Dhamar and Puriya Dhanashree Dhamar

1:10:15

Jayashree Patnekar

play
Jayashree Patnekar - Vocal II

Jayashree Patnekar presents Ragas Puriya , Shudh Kalyan , Durga & a Dadra

1:19:15

Faiyaz Khan

play
Ustad Faiyaz Khan - Vocal V

Ustad Faiyaz Khan presents Darbari Kanada , Desh and Jhinjhoti

1:09:59

Bhimsen Joshi

play
Bhakti Sangeet

Pandit Bhimsen Joshi presents bhajans of Meerabai and Tulsidas

0:56:56

Hariprasad Chaurasia

play
Classical Instrumetnal - Pt.Hariprasad Chaurasia (Flute) Vol 1

Raga Chandrakauns

0:54:50

S N Ratanjankar

play
Acharya S N Ratanjankar - Vocal I

Acharya S.N.Ratanjankar presents Kafi Kanada and Bahar

1:18:29

Prabhakar Karekar

play
Classical Vocal - Pt.Prabhakar Karekar II

Ragas Puriya & Puriya Kalyan

0:59:20

Rasiklal Andharia

play
Pt Rasiklal Andharia - Vocal IX

Pandit Rasiklal Andharia presents Gorakh Kalyan , Malkauns Chandrakauns and Audav Bageshri

1:13:37

K G Ginde

play
In Concert - Pandit K G Ginde Part 1

Pandit K G Ginde in Concert - Ragas Lalit and Shukla Bilawal

1:18:17

Jasraj

play
Classical Vocal - Pandit Jasraj V

Ragas Bihagada & Nayaki Kanada

1:03:23

Chandrashekhar

play
Synchrony of Strings at Dusk

Pandit Chandrashekhar presents raga Marwa, Sohani , Bhairavi , Bageshri , Gorakh Kalyan and Bhairavi

1:02:05